VietCRM sử dụng công nghệ điện toán đám mây hiện đại, giúp tiết kiệm chi phí và tăng khả năng phục vụ.

 

STARTUP

499,000đ/ tháng
22,200đ/ 1 người dùng/ tháng

DOANH NGHIỆP NHỎ

999,000đ/ tháng
20,000đ/ 1 người dùng/ tháng

DOANH NGHIỆP VỪA

1,999,000đ/ tháng
16,584đ/ 1 người dùng/ tháng

Số lượng người dùng 20 người
50 người
120 người
Lưu trữ và chăm sóc khách hàng
Quản lý đội kinh doanh
Quản lý bán hàng
Quản lý doanh số
Quản lý chi phí
Quản lý thuê bao
Quản lý công việc
Quản lý dự án
Quản lý hỗ trợ
Quản lý phản hồi
Quản lý SMS và email
Quản lý kho
Quản lý tài sản
Quản lý mua hàng
Quản lý nhân sự
Đo lường KPI
Hỗ trợ App
Số lượng khách hàng 10,000 khách hàng 30,000 khách hàng 50,000 khách hàng
DÙNG THỬ NGAY DÙNG THỬ NGAY DÙNG THỬ NGAY
Copyright © 2012 by VietCRM.com. All rights reserved