Quản lý đội ngũ bán hàng

Thúc đẩy hiệu suất kinh doanh bằng cách cho phép các nhân viên kinh doanh cùng theo dõi và chia sẻ nguồn dữ liệu tiềm năng, chăm sóc và bán tiếp cho những khách hàng cũ, phối hợp hoạt động giữa các phòng ban chặt chẽ hơn.

Bạn có thể giám sát các giai đoạn trong qui trình bán hàng thông qua hệ thống biểu đồ và phối hợp hoạt động dựa vào các thông báo và email/chat được tích hợp sẵn.


Quản lý doanh số

Quản lý việc bán hàng từ kế hoạch báo giá đến hóa đơn và nợ.

Có chế độ duyệt báo giá để đảm bảo mọi thứ đi theo đúng kế hoạch của cấp quản lý

.
Chăm sóc khách hàng

Để tìm kiếm, chăm sóc một khách hàng mới doanh nghiệp phải tốn khá nhiều thời gian, công sức và chi phí hơn là tiếp tục bán hàng cho khách hàng cũ. Với VietCRM, doanh nghiệp có thể tự tin vào dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình đáp ứng các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.


Cộng tác nội bộ

VietCRM cung cấp các chức năng như giao việc, quản lí dự án, email, chat giúp thúc đẩy thông tin liên lạc trở nên hiệu quả hơn trong nội bộ doanh nghiệp từ phòng tiếp thị, bán hàng đến tài chính.


Quản lý nhân sự

VietCRM cho phép bạn thực hiện việc quản lý nhân sự dễ dàng giúp nhà quản lí dễ dàng giám sát các biến động tiền lương, nhân sự.

Quản lý kho và tài sản
VietCRM giúp bạn quản lý và phân bổ tài sản của công ty rõ ràng cũng như nắm được số liệu sản phẩm nhập xuất tồn kho nhanh chóng.
Copyright © 2012 by VietCRM.com. All rights reserved