GIỚI THIỆU

Thắng Lơi Co., Ltd. là một trong những công ty cung cấp dịch vụ CRM online đầu tiên tại Việt Nam. Thắng Lơi Co., Ltd cung cấp các ứng dụng quản lý thông tin cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp hoàn toàn dựa trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. Thắng Lơi Co., Ltd hiện thực khái niệm Software as a Service – SaaS thông qua các dịch vụ có tính ứng dụng cao.


VietCRM online được xây dựng theo định hướng Software As A Service (Phẩn Mềm Như Một Dịch Vụ) rất phổ biến trên thế giới. Được xây dựng trên nền tảng hệ thống máy chủ cực mạnh, VietCRM online sẽ đảm bảo tốt mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng trên mọi miền đất nước.
Copyright © 2012 by VietCRM.com. All rights reserved