Điều kiện sử dụng

1.
Dịch vụ

Với sự đồng ý của Khách hàng về các gói sản phẩm và những quy định của VietCRM.com, VietCRM.com đồng ý cung cấp các dịch vụ VietCRM online với các khoản phí đã được hai bên đồng ý trong Đơn đặt hàng.

2.
Thời hạn dịch vụ

Kỳ hạn đầu tiên của dịch vụ sẽ được tính bắt đầu từ khi VietCRM.com gửi thông báo đã kích hoạt dịch vụ của khách hàng qua email mà khách hàng đã đăng kí dịch vụ. Sau khi hết hạn, dịch vụ sẽ được tự động gia hạn cho kỳ tiếp theo ứng với Đơn đặt hàng đã đăng kí ban đầu hoặc bị hủy bỏ trong trường hợp Khách hàng muốn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

3.
Thanh toán

-Thời hạn thanh toán
 • Khách Hàng phải thanh toán phí dịch vụ cho VietCRM.com trước khi sử dụng một chu kỳ dịch vụ.
 • Trước khi sắp hết thời hạn sử dụng dịch vụ, VietCRM.com sẽ gửi email thông báo/nhắc nhở việc thanh toán dịch vụ cho kỳ thanh toán tiếp theo. Khách hàng cần phải thanh toán trước khi bắt đầu chu kỳ dịch vụ kế tiếp. Nếu quá thời hạn trên, dịch vụ của Khách hàng có thể sẽ bị gián đoạn, tạm ngưng hoặc ngưng hoàn toàn mà không phải thông báo trước. VietCRM.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát, rò rỉ, hư hại dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống của VietCRM.com sau thời gian nói trên.
 • Trong trường hợp không thanh toán đúng ngày hết hạn thì dịch vụ sẽ được tạm ngưng sử dụng và chỉ mở lại khi đã thanh toán hoặc có cam kết hay đồng ý từ phía đơn vị cung cấp dịch vụ.
-Các hình thức thanh toán có thể được áp dụng, gồm:
 • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.
 • Chuyển khoản bằng tiền mặt qua ngân hàng.
 • Chuyển khoản qua thẻ ATM hoặc Smartlink.
 • Chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi.
Khách hàng tự chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. VietCRM.com yêu cầu nhận được đúng và đủ khoản chi phí được thông báo trong Đơn hàng mà khách hàng đã đặt mua.

4.
Thông tin khách hàng

Khách hàng sử dụng dịch vụ do VietCRM.com cung cấp phải từ 18 tuổi trở lên. Khách hàng phải cam kết và đảm bảo những thông tin cung cấp cho VietCRM.com vào mục đích thiết lập và duy trì dịch vụ là chính xác.

Khách hàng có thể thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ và phải thông báo cho VietCRM.com qua email online@vietcrm.com

VietCRM.com được quyền liên hệ trực tiếp với Khách hàng theo thông tin đăng ký ban đầu/đã được cập nhật.

5.
Tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ

-Tạm ngưng dịch vụ
VietCRM.com có thể tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng mà không cần thông báo trước và sẽ không liên quan đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp sau:
 • Khách hàng bị nghi ngờ hoặc được xác nhận có hành vi vi phạm các điều khoản được nêu trong Bảng Điều khoản này.
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ làm ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng đến hệ thống mạng của VietCRM.com và các Khách hàng khác.
 • Theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

-Chấm dứt dịch vụ
VietCRM.com có thể chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng mà không cần thông báo trước và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong các trường hợp sau:
 • Sau 2 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được thông báo quá hạn thanh toán mà vẫn không thanh toán dịch vụ hoặc không có bất kỳ thông báo tạm hoãn thanh toán hay trả chậm nào cho VietCRM.com mà đã được VietCRM.com đồng ý.
 • Khách hàng vi phạm một trong số các điều khoản nào trong Bảng Điều khoản này, bao gồm cả quy định chấp nhận sử dụng và không có hành vi khắc phục, sửa chữa vi phạm trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của VietCRM.com.
 • Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong quy định này, bao gồm cả quy định chấp nhận sử dụng và đã được VietCRM.com thông báo để khắc phục sau một (01) ngày nhưng vẫn cố tiếp tục vi phạm nhiều lần.

6.
Dữ liệu

Khách hàng được toàn quyền quản trị tất cả các thông tin, dữ liệu nằm trên gói sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng tại VietCRM.com.

VietCRM.com chỉ cung cấp dịch vụ sử dụng ứng dụng quản lý trên môi trường web để khách hàng sử dụng và sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào về pháp luật liên quan đến thông tin dữ liệu mà khách hàng đưa lên bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị và các chính sách của nhà nước.

7.
Bất khả kháng

Bất khả kháng là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của VietCRM.com, gồm: chiến tranh, nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, đình công, bãi công, các đạo luật hay quy chế của Chính phủ thay đổi, cháy, nổ hay các tai nạn không thể tránh được khác, lũ lụt, bão, động đất, dịch bệnh, thảm hoạ, thiên tai hay các hiện tượng tự nhiên không bình thường khác, hacker, lỗi kỹ thuật ngoài sự kiểm soát của VietCRM.com, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, mất điện, lỗi đường truyền mạng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Hợp đồng bán hàng được ký kết giữa Khách hàng và VietCRM.com. VietCRM.com không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp thuộc vào các bất khả kháng nêu trên.

8.
Các điều khoản chung

Mỗi Bên chấp nhận và đồng ý với Bên được quyền sở hữu độc quyền và quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, bằng phát minh sáng chế, bản quyền, pa-tăng và quyền sở hữu trí tuệ khác.

Không Bên nào có thể sử dụng tên của những người khác hoặc nhãn hiệu thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

Các điều khoản về Đơn đặt hàng của Khách hàng hoặc các hình thức kinh doanh khác sẽ không có hiệu lực nếu không được lập thành văn bản có chữ ký và con dấu hợp pháp của cả hai bên.

Việc một bên trì hoãn hoặc chậm trễ trong việc thi hành bất kỳ điều khoản nào trong Bảng Điều khoản này sẽ không được xem là sự khước từ quyền lợi của Bên đó đối với điều khoản hoặc quy định khác của Bảng Điều khoản này.

Một Bên từ bỏ bất kỳ quyền của mình theo thỏa thuận sẽ không được xem là một sự khước từ bất kỳ các quyền khác.

Khách hàng không được tự ý chuyển nhượng dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của VietCRM.com.

Các điều khoản được nêu trong Bảng Điều khoản này có thể được sửa đổi, bổ sung bằng một văn bản pháp lý có đầy đủ chữ ký của cả hai bên.

9.
Hỗ trợ

Điều khoản này được áp dụng đối với tất cả Khách hàng sử dụng các gói sản phẩm của VietCRM.com.
VietCRM.com bảo đảm hệ thống mạng và trung tâm dữ liệu của VietCRM.com luôn hoạt động 100% vào mọi thời điểm, trừ các trường hợp sau đây:
 • Bảo trì định kỳ: Khách hàng sẽ được thông báo trước 24 giờ
 • Chuyển đổi dữ liệu: việc chuyển đổi dữ liệu sẽ được lên lịch trước một (01) tuần và sẽ diễn ra trong vòng sáu (06) giờ.
 • Tắt máy chủ do tạm ngưng thanh toán.
 • Các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của VietCRM.com như việc giải thể, phá sản hay các trường hợp nghiêm trọng khác từ phía các nhà cung cấp của VietCRM.com hoặc do lỗi ISP của Khách hàng.
 • Tác động của Bên thứ ba, như: các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, virus máy tính,...
 • Vi phạm các quy định sử dụng của VietCRM.com..
 • Do lỗi trong thao tác của Khách hàng.
Copyright © 2012 by VietCRM.com. All rights reserved